Τα ατρακτοειδή ανευρύσματα είναι ιδιαίτερη κατηγορία εγκεφαλικών ανευρυσμάτων με διαφορετική μορφολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση σε σχέση με τα σακοειδή ανευρύσματα. Πρόκειται για ανευρύσματα που εκφύονται κυκλοτερώς από την αρτηρία και έχουν μεγάλο μέγεθος.

 

Απόφραξη της φέρουσας αρτηρίας

 

Λόγω αδυναμίας τοποθέτησης εμβολικού υλικού εντός του ανευρύσματος, χωρίς απόφραξη της φέρουσας αρτηρίας, τα προηγούμενα χρόνια αλλά ακόμα και σήμερα, μετά από διενέργεια αποφρακτικής δοκιμασίας με θετικό αποτέλεσμα, εκτελείται απόφραξη τόσο του ανευρύσματος όσο και της φέρουσας αρτηρίας. Η απόφραξη γίνεται με χρήση σπειραμάτων ή ειδικών αποσπώμενων μπαλονιών, ή συνδυασμό και των δύο.

 

Ειδικά αποφρακτικά μπαλόνια τοποθετούνται στο άκρο του μικροκαθετήρα και αφού προωθηθούν στην αρτηρία που πρόκειται να αποφραχθεί, αποσπώνται.

 

 

1.Γιγαντιαίο ατρακτοειδές ανεύρυσμα αριστερής έσω καρωτίδας. 2,3. Θετική αποφρακτική δοκιμασία (σχεδόν ταυτόχρονη σκιαγράφηση των δύο ημισφαιρίων, μετά από έγχυση σκιαγραφικού στη δεξιά έσω καρωτίδα). 4. Τοποθέτηση coils στη περιοχή του ανευρύσματος (βέλος). 5. Coils (βέλος) και αποσπώμενα μπαλόνια (μικρά βέλη) στην αριστερή έσω καρωτίδα. 6. Τελική αγγειογραφία. Δεν σκιαγραφείται η αριστερή έσω καρωτίδα και το ανεύρυσμα. 7. Τελική αγγειογραφία δεξιάς έσω καρωτίδας, όπου σκιαγραφείται το αριστερό ημισφαίριο χωρίς σκιαγράφηση του ανευρύσματος.

 

 

 Stents αλλαγής κατεύθυνσης της αιματικής ροής (flow diverter stents)

 

Τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των ατρακτοειδών ανευρυσμάτων έχουν κατασκευαστεί ειδικά ευέλικτα stents με ιδιαίτερα πυκνό πλέγμα. Αφού τοποθετηθούν στη περιοχή του ανευρύσματος προκαλούν μείωση της ροής του αίματος μέσα σε αυτό (λόγω του πυκνού πλέγματος) και σταδιακή θρόμβωσή του. Παράλληλα επιτρέπουν την αιματική κυκλοφορία σε παρακείμενους του ανευρύσματος αρτηριακούς κλάδους. Η θρόμβωση- απόφραξη του ανευρύσματος συμβαίνει σταδιακά της επόμενες εβδομάδες μετά την τοποθέτηση του stent.

 

Stents πυκνού πλέγματος που αλλάζουν την κατεύθυνση της αιματικής ροής

 

 

 

 

 

 

Α. Γιγαντιαίο ανεύρυσμα δεξιάς έσω καρωτίδας. Β. Μετά την τοποθέτηση του stent, μειώνεται σημαντικά η ροή αίματος μέσα στο ανεύρυσμα. Γ. Στάση αίματος και σκιαγραφικού εντός του σάκου και stent στην έσω καρωτίδα (ευθύ βέλος). Δ. Αγγειογραφικός έλεγχος μετά από έξι εβδομάδες. Πλήρης απόφραξη του ανευρύσματος.