Για την αντιμετώπιση ανευρυσμάτων με ευρύ αυχένα, όπου τα σπειράματα δεν είναι εφικτό να σταθεροποιηθούν μέσα στο ανεύρυσμα, χρησιμοποιούνται ειδικές μεταλλικές ενδοπροθέσεις (stents), που λειτουργούν σαν νάρθηκες, στηρίζοντας τα coils εντός του σάκου. Πρόκειται για σωληνοειδή πλέγματα που τοποθετούνται στη φέρουσα το ανεύρυσμα αρτηρία. Εξασφαλίζουν τη βατότητα αυτής, εμποδίζοντας τα coils να την αποφράξουν.

 

 

 

 

 

Α. Αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδας οπού απεικονίζονται δύο ανευρύσματα. Β. Τοποθέτηση stent στην έσω καρωτίδα, το οποίο καλύπτει τους αυχένες και των δύο ανευρυσμάτων (τα βέλη δείχνουν τα όρια του stent). Γ. Πλήρωση των ανευρυσμάτων με coils (βέλη). Δ. Πλήρης απόφραξη των ανευρυσμάτων (βέλη) με άριστη βατότητα της καρωτίδας αρτηρίας.