Σε ανευρύσματα με ευρύτερο αυχένα, για να αποφευχθεί προβολή των σπειραμάτων (coils) εντός των αρτηριακών κλάδων στη περιοχή του αυχένα, εφαρμόζεται η τεχνική balloon remodeling.

Με αυτή τη τεχνική, πριν το μικροκαθετηριασμό του ανευρύσματος, τοποθετείται ειδικό λεπτό μπαλόνι στη περιοχή του αυχένα του ανευρύσματος, το οποίο διαστέλλεται κατά την τοποθέτηση των coils ώστε να αποτραπεί προβολή αυτών εντός του αρτηριακού αυλού. Αφού ολοκληρωθεί ο εμβολισμός, μικροκαθετήρας και μπαλόνι, αποσύρονται.

 

 

 

 

Α. Ανεύρυσμα πρόσθιας αναστομωτικής αρτηρίας (βέλη). Β. Μπαλόνι στον αυχένα του ανευρύσματος (μεταξύ των δύο μαύρων κουκκίδων, μικρά βέλη) και coils εντός του σάκου (μεγάλο βέλος). Γ. Πλήρης απόφραξη του ανευρύσματος (βέλη), χωρίς προβολή των coils. Δ. Τα μικροσπειράματα εντός του σάκου.