Σε ένα σακοειδές ανεύρυσμα εγκεφάλου, ονομάζουμε «αυχένα» του ανευρύσματος τα όρια έκφυσης του σάκου πάνω στη φέρουσα αρτηρία. Στο σχήμα 1 η διάμετρος του αυχένα αντιστοιχεί στο τμήμα Α. Το τμήμα Β αντιστοιχεί στη μέγιστη διάμετρο του ανευρύσματος.

 

Ιδανικό σχήμα ανευρύσματος για την εφαρμογή της τεχνικής του εμβολισμού, θεωρείται αυτό που η διάμετρος του σάκου (Β), είναι τουλάχιστον διπλάσια της διαμέτρου του αυχένα (Α), ώστε τα ελικοειδή σπειράματα (coils) να παραμένουν μέσα στο σάκο και να μην προβάλουν εντός της αρτηρίας.

 

Τέτοια ανευρύσματα αντιμετωπίζονται με την τεχνική του τυπικού coiling που περιλαμβάνει μικροκαθετηριασμό του ανευρύσματος και πλήρωση του σάκου με coils μέχρι την πλήρη απόφραξή του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Ανεύρυσμα πρόσθιας αναστομωτικής αρτηρίας (βέλος).

Β. Πλήρης απόφραξη αυτού με τυπικό coiling.

Γ. Μικροσπειράματα (coils) εντός του σάκου (βέλη).