Εισαγωγή

 

Ορισμένοι όγκοι στο κεφάλι, το λαιμό και το κεντρικό νευρικό σύστημα απαιτούν ένα προεγχειρητικό εμβολισμό πριν να αφαιρεθούν χειρουργικά. Αυτό βοηθά στη μείωση των επιπλοκών όπως η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης αφού με τον εμβολισμό αποφράσσονται οι αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τον όγκο. Σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η χειρουργική εξαίρεση του όγκου, ο εμβολισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια θεραπεία.

Τι προσφέρει ο προεγχειρητικός εμβολισμός;

- Βελτίωση της πρόγνωσης, με μείωση της απώλειας αίματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

- Μείωση του χειρουργικού χρόνου.

- Αύξηση των πιθανοτήτων για πλήρη χειρουργική εκτομή.

- Περιορισμός του κινδύνου βλάβης στους γύρω ιστούς.

- Μείωση των πιθανοτήτων επανεμφάνισης του όγκου.

- Μείωση των συνολικών χειρουργικών επιπλοκών, παρέχοντας στο χειρουργό μια σαφέστερη εικόνα του εγχειρητικού πεδίου.

- Ενδοκρανιακές μεταστάσεις.

- Αιμαγγειοπερικύτωμα.

Ποιοί είναι μερικοί από τους όγκους που πιθανώς απαιτούν εμβολισμό;

- Αιμαγγειοβλάστωμα

- Μηνιγγιώμα

- Νευρογενείς όγκοι (π.χ. νευρίνωμα)

- Παραγαγγλίωμα

- Νεανικό ρινοφαρυγγικό αγγειο-ίνωμα

- Αιμαγγείωμα

Πως γίνεται ο εμβολισμός;

 

Ο εμβολισμός των όγκων γίνεται συνήθως χωρίς γενική αναισθησία εκτός από περιπτώσεις αδυναμίας συνεργασίας του ασθενή κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ένα λεπτό σωληνάκι (θηκάρι)  τοποθετείται στην μηριαία αρτηρία στη βουβωνική χώρα, και ένας καθετήρας περνά μέσα από αυτό στην αορτή και τελικά στην καρωτίδα ή σπονδυλική αρτηρία που τροφοδοτεί  το κεφάλι και το λαιμό. Με την αγγειογραφία που εκτελείται σχηματίζεται ένας χάρτης των αρτηριών και εντοπίζονται οι αρτηρίες που παρέχουν αίμα στον όγκο (τροφοφόρες αρτηρίες). Ένας μικροκαθετήρας  προωθείται μέσα από το μεγαλύτερο καθετήρα οδηγό, και τοποθετείται στην αρτηρία που τροφοδοτεί τη βλάβη. Στη συνέχεια μη τοξικά εμβολικά υλικά διαμέσου του μικροκαθετήρα ελευθερώνονται και την αποφράσουν. Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι συνήθως PVA σωματίδια, ή μικροσπειράματα (coils).

 

Μετά τον εμβολισμό ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο και εξέρχεται την επόμενη ημέρα ώστε να υποβληθεί στο προγραμματισμένο του χειρουργείο, εντός των επόμενων ημερών.

 

Εικόνα 1. Σωματίδια PVA μεγέθους 50-900 μm με τα οποία μέσω του μικροκαθετήρα αποφράσσονται οι τροφοφόρες αρτηρίες του όγκου.

 

Ποιες είναι μερικές πιθανές επιπλοκές;

 

Ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών μετά από εμβολισμό του όγκου είναι σχετικά χαμηλός. Μικρές επιπλοκές περιλαμβάνουν πυρετό, εντοπισμένο πόνο και μελανιά στο σημείο της παρακέντησης. Σοβαρές επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν νευρική βλάβη, εγκεφαλικό επεισόδιο, και σε σπάνιες περιπτώσεις, θάνατο.

 

 

tumor4tumor5

tumor6tumor7

Εικόνα 2. 

Αγγειογραφία δεξιάς έξω καρωτίδας. Σκιαγράφηση του όγκου (μηνιγγίωμα) (Α). 

Εκλεκτικός καθετηριασμός της τροφοφόρου αρτηρίας (μεγάλο βέλος) και σκιαγράφηση του όγκου (βέλη)(Β). 

Απόφραξη της αρτηριακής τροφοδοσίας μετά από εμβολισμό με σωματίδια και αγγειογραφική εξαφάνιση του όγκου (βέλη) (Δ).

Τελική αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδας όπου δεν σκιαγραφείται ο όγκος (Γ).