Τι είναι η αποφρακτική δοκιμασία;

 

Υπάρχουν τέσσερις κύριες αρτηρίες που παρέχουν αίμα στον εγκέφαλό. Στους περισσότερους ανθρώπους, υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των τεσσάρων αρτηριών, έτσι ώστε σε περίπτωση απόφραξης μίας εξ αυτών να μην επηρεαστεί σημαντικά η ποσότητα του αίματος που φτάνει στον εγκέφαλο. Η αποφρακτική δοκιμασία με μπαλόνι γίνεται συνήθως, αν υπάρχει πρόβλημα (για παράδειγμα, ανεύρυσμα ή όγκος) σε μία από τις τέσσερις κύριες αρτηρίες. Αποφράσσοντας προσωρινά μία αρτηρία, μπορούμε να ελέγξουμε εάν υπάρχει η δυνατότητα μόνιμης απόφραξης αυτής, χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά η αιματική τροφοδοσία του εγκεφάλου.

Πως γίνεται ένα Occlusion Test;

 

Κατά την αποφρακτική δοκιμασία με μπαλόνι, εκτελείται αρχικά μία διαγνωστική ψηφιακή αγγειογραφία εγκεφάλου μετά από παρακέντηση της δεξιάς μηριαίας αποφρακτικό μπαλόνιαρτηρίας. Στη συνέχεια γίνεται παρακέντηση και της αριστερής μηριαίας αρτηρίας και με την ίδια διαδικασία τοποθετείται ένας καθετήρας από την αρτηρία του ποδιού (μηριαία αρτηρία) στην αρτηρία που τροφοδοτεί των εγκέφαλο και πρόκειται να γίνει η απόφραξη (καρωτίδα ή σπονδυλική αρτηρία). Διαμέσου αυτού του καθετήρα προωθείται ένα μικρό μπαλόνι σιλικόνης στο ύψος της αρτηρίας που θα γίνει η απόφραξη. Μετά το μπαλόνι φουσκώνεται ήπια έτσι ώστε να εμποδίσει τη ροή αίματος μέσα στην αρτηρία. Μια δόση φαρμάκου που αραιώνει το αίμα (αντιπηκτικό) δίνεται μέσω μιας φλέβας λίγο πριν από αυτό, για την αποφυγή δημιουργίας θρόμβου όταν η ροή σταματά.

 

Ενώ το μπαλόνι είναι φουσκωμένο, πραγματοποιούνται αγγειογραφίες στις υπόλοιπες αρτηρίες του εγκεφάλου, καθώς και κλινικές δοκιμασίες νευρολογικής εκτίμησης του ασθενή. Κάθε λίγα λεπτά, γίνεται ο έλεγχος κινητικότητας που αφορά το χέρι, το πόδι και τη γλώσσα, τον προσανατολισμό και την έκφραση του προσώπου. Εάν οι συνδέσεις των αρτηριών είναι επαρκείς και δεν επηρεάζεται η αιματική τροφοδοσία του εγκεφάλου δεν υπάρχει αλλαγή στην νευρολογική εκτίμηση. Σε αυτή την περίπτωση το μπαλόνι αφού παραμείνει στη θέση του για 20 λεπτά, στη συνέχεια απομακρύνεται. Εάν οι συνδέσεις δεν επαρκούν, ο ασθενής θα αισθανθεί αδυναμία στο ένα χέρι, ή δυσκολία στην ομιλία. Σε αυτή την περίπτωση το μπαλόνι ξεφουσκώνεται αμέσως και απομακρύνεται. Μετά την αφαίρεσή του, η ροή του αίματος επανέρχεται και η αδυναμία αποκαθίσταται συνήθως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

 

 

Εικ. 1 Θετική αποφρακτική δοκημασία. Αγγειογραφικές λήψεις με έγχυση σκιαγραφικού στην αριστερή καρωτίδα μετά από παροδική απόφραξη της δεξιάς έσω καρωτίδας, όπου ελέγχεται η σχεδόν ταυτόχρονη αιματική ροή στα δύο ημισφαίρια.

 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 60 λεπτά και μετά την ολοκλήρωσή της, αφαιρούνται οι καθετήρες και τα θηκάρια και εφαρμόζεται πιεστική περίδεση στα σημεία της παρακέντησης για 12 ώρες. Οι ασθενείς πρέπει να παραμείνουν κλινήρεις για τις επόμενες 12 ώρες.