Εμβολισμός ανευρύσματος - τυπικό coiling

Σε ένα σακοειδές ανεύρυσμα εγκεφάλου, ονομάζουμε «αυχένα» του ανευρύσματος τα όρια έκφυσης του σάκου πάνω στη φέρουσα αρτηρία. Στο σχήμα 1 η διάμετρος του αυχένα αντιστοιχεί στο τμήμα Α. Το τμήμα Β αντιστοιχεί στη μέγιστη διάμετρο του ανευρύσματος.

 

Ιδανικό σχήμα ανευρύσματος για την εφαρμογή της τεχνικής του εμβολισμού, θεωρείται αυτό που η διάμετρος του σάκου (Β), είναι τουλάχιστον διπλάσια της διαμέτρου του αυχένα (Α), ώστε τα ελικοειδή σπειράματα (coils) να παραμένουν μέσα στο σάκο και να μην προβάλουν εντός της αρτηρίας.

 

Τέτοια ανευρύσματα αντιμετωπίζονται με την τεχνική του τυπικού coiling που περιλαμβάνει μικροκαθετηριασμό του ανευρύσματος και πλήρωση του σάκου με coils μέχρι την πλήρη απόφραξή του.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Ανεύρυσμα πρόσθιας αναστομωτικής αρτηρίας (βέλος).

Β. Πλήρης απόφραξη αυτού με τυπικό coiling.

Γ. Μικροσπειράματα (coils) εντός του σάκου (βέλη).

 

 

 

Εμβολισμός ανευρύσματος - balloon remodeling

Σε ανευρύσματα με ευρύτερο αυχένα, για να αποφευχθεί προβολή των σπειραμάτων (coils) εντός των αρτηριακών κλάδων στη περιοχή του αυχένα, εφαρμόζεται η τεχνική balloon remodeling.

Με αυτή τη τεχνική, πριν το μικροκαθετηριασμό του ανευρύσματος, τοποθετείται ειδικό λεπτό μπαλόνι στη περιοχή του αυχένα του ανευρύσματος, το οποίο διαστέλλεται κατά την τοποθέτηση των coils ώστε να αποτραπεί προβολή αυτών εντός του αρτηριακού αυλού. Αφού ολοκληρωθεί ο εμβολισμός, μικροκαθετήρας και μπαλόνι, αποσύρονται.

 

 

 

Α. Ανεύρυσμα πρόσθιας αναστομωτικής αρτηρίας (βέλη). Β. Μπαλόνι στον αυχένα του ανευρύσματος (μεταξύ των δύο μαύρων κουκκίδων, μικρά βέλη) και coils εντός του σάκου (μεγάλο βέλος). Γ. Πλήρης απόφραξη του ανευρύσματος (βέλη), χωρίς προβολή των coils. Δ. Τα μικροσπειράματα εντός του σάκου.

 

 

 

Εμβολισμός ανευρύσματος - stent and coils

Για την αντιμετώπιση ανευρυσμάτων με ευρύ αυχένα, όπου τα σπειράματα δεν είναι εφικτό να σταθεροποιηθούν μέσα στο ανεύρυσμα, χρησιμοποιούνται ειδικές μεταλλικές ενδοπροθέσεις (stents), που λειτουργούν σαν νάρθηκες, στηρίζοντας τα coils εντός του σάκου. Πρόκειται για σωληνοειδή πλέγματα που τοποθετούνται στη φέρουσα το ανεύρυσμα αρτηρία. Εξασφαλίζουν τη βατότητα αυτής, εμποδίζοντας τα coils να την αποφράξουν.


 

 

Α. Αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδας οπού απεικονίζονται δύο ανευρύσματα. Β. Τοποθέτηση stent στην έσω καρωτίδα, το οποίο καλύπτει τους αυχένες και των δύο ανευρυσμάτων (τα βέλη δείχνουν τα όρια του stent). Γ. Πλήρωση των ανευρυσμάτων με coils (βέλη). Δ. Πλήρης απόφραξη των ανευρυσμάτων (βέλη) με άριστη βατότητα της καρωτίδας αρτηρίας.

 

 

Εμβολισμός ανευρύσματος - ατρακτοειδές ανεύρυσμα

Τα ατρακτοειδή ανευρύσματα είναι ιδιαίτερη κατηγορία εγκεφαλικών ανευρυσμάτων με διαφορετική μορφολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση σε σχέση με τα σακοειδή ανευρύσματα. Πρόκειται για ανευρύσματα που εκφύονται κυκλοτερώς από την αρτηρία και έχουν μεγάλο μέγεθος.

 

Απόφραξη της φέρουσας αρτηρίας


Λόγω αδυναμίας τοποθέτησης εμβολικού υλικού εντός του ανευρύσματος, χωρίς απόφραξη της φέρουσας αρτηρίας, τα προηγούμενα χρόνια αλλά ακόμα και σήμερα, μετά από διενέργεια αποφρακτικής δοκιμασίας με θετικό αποτέλεσμα, εκτελείται απόφραξη τόσο του ανευρύσματος όσο και της φέρουσας αρτηρίας. Η απόφραξη γίνεται με χρήση σπειραμάτων ή ειδικών αποσπώμενων μπαλονιών, ή συνδυασμό και των δύο.

 

Ειδικά αποφρακτικά μπαλόνια τοποθετούνται στο άκρο του μικροκαθετήρα και αφού προωθηθούν στην αρτηρία που πρόκειται να αποφραχθεί, αποσπώνται.

 

 

1.Γιγαντιαίο ατρακτοειδές ανεύρυσμα αριστερής έσω καρωτίδας. 2,3. Θετική αποφρακτική δοκιμασία (σχεδόν ταυτόχρονη σκιαγράφηση των δύο ημισφαιρίων, μετά από έγχυση σκιαγραφικού στη δεξιά έσω καρωτίδα). 4. Τοποθέτηση coils στη περιοχή του ανευρύσματος (βέλος). 5. Coils (βέλος) και αποσπώμενα μπαλόνια (μικρά βέλη) στην αριστερή έσω καρωτίδα. 6. Τελική αγγειογραφία. Δεν σκιαγραφείται η αριστερή έσω καρωτίδα και το ανεύρυσμα. 7. Τελική αγγειογραφία δεξιάς έσω καρωτίδας, όπου σκιαγραφείται το αριστερό ημισφαίριο χωρίς σκιαγράφηση του ανευρύσματος.


Stents αλλαγής κατεύθυνσης της αιματικής ροής (flow diverter stents)


Τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των ατρακτοειδών ανευρυσμάτων έχουν κατασκευαστεί ειδικά ευέλικτα stents με ιδιαίτερα πυκνό πλέγμα. Αφού τοποθετηθούν στη περιοχή του ανευρύσματος προκαλούν μείωση της ροής του αίματος μέσα σε αυτό (λόγω του πυκνού πλέγματος) και σταδιακή θρόμβωσή του. Παράλληλα επιτρέπουν την αιματική κυκλοφορία σε παρακείμενους του ανευρύσματος αρτηριακούς κλάδους. Η θρόμβωση- απόφραξη του ανευρύσματος συμβαίνει σταδιακά της επόμενες εβδομάδες μετά την τοποθέτηση του stent.

 

 

 

Stents πυκνού πλέγματος που αλλάζουν την κατεύθυνση της αιματικής ροής

 


Α. Γιγαντιαίο ανεύρυσμα δεξιάς έσω καρωτίδας. Β. Μετά την τοποθέτηση του stent, μειώνεται σημαντικά η ροή αίματος μέσα στο ανεύρυσμα. Γ. Στάση αίματος και σκιαγραφικού εντός του σάκου και stent στην έσω καρωτίδα (ευθύ βέλος). Δ. Αγγειογραφικός έλεγχος μετά από έξι εβδομάδες. Πλήρης απόφραξη του ανευρύσματος.